logo
Hanneke Arts

Hanneke Arts

Ruimte vrijmaken om stilte te laten spreken

Aanbod

Hanneke Arts (LinkedIn profiel) geeft:

– Lezingen over thema’s uit de christelijke spiritualiteit en mystiek, interreligieuze dialoog, culturele en religieuze diversiteit, bezieling en werk.
– Workshop over geloof en social media, religie en digitale leeromgevingen.
– Verzorgen van coachingstrajecten rond diversiteitsmanagement
– Het verrichten van beleidsonderzoek naar diversiteitsmanagement.

Contactgegevens
06-29582686 | www.bezinningsbureau.nl | hanneke@bezinningsbureau.nl|@hannekeAH

Profiel
Hanneke Arts-Honselaar (1970) studeerde Theologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daar promoveerde zij ook op een studie naar de betekenis van de triniteit in de geschriften van Hadewijch van Brabant. In augustus 2013 rondde Hanneke Arts de opleiding Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit af, met de specialisatie ‘Religie en Beleid’. In deze studie stonden vraagstukken rond culturele en religieuze diversiteit, diversiteitsmanagement en diversiteitsbeleid centraal.

Hanneke Arts is steeds werkzaam geweest in combinatiefuncties: wetenschappelijk onderzoek enerzijds en beleids- en communicatiefuncties anderzijds. Deze combinatie is duidelijk herkenbaar in de theologiseren van Hanneke Arts en geeft richting aan werkzaamheden binnen Het Bezinningsbureau. Naast het houden van lezingen en het schrijven van artikelen, ontwikkelt Hanneke Arts websites, geeft zij workshops over het inzetten van social media voor geloofsgemeenschappen, verenigingen en stichtingen vanuit marketingoogpunt en verricht Hanneke Arts beleidsonderzoek op het gebied van culturele en religieuze diversiteitsvraagstukken.

Bij al haar werkzaamheden heeft Hanneke Arts als doelstelling de bezieling van mensen in beeld te brengen.