logo
Ineke Bakker

Ineke Bakker

Aanbod
Ineke Bakker (LinkedIn profiel) geeft lezingen over diaconie, religie en levensbeschouwing in deze tijd, ontwikkelingssamenwerking. Multiculturele samenleving.

Contact
Via het boekingsformulier 

Profiel
Ineke Bakker is directeur van  Stek Den Haag. Stek is een stichting voor stad en kerk, uitvoeringsorganisatie van de Diaconie en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG).

Ineke Bakker is drie jaar directeur geweest bij Oikos (gericht op duurzame ontwikkeling wereldwijd). Tot 2007 was Ineke Bakker secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, en daarvoor directeur radio van de IKON, de Interkerkelijke Omroep Nederland. Verder heeft Ineke Bakker tien jaar lang gewerkt als zendingswerker in Nicaragua en Guatemala namens de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Ineke Bakker is theologe en predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.