logo
Andries Govaart

Andries Govaart

We zitten vol scheppingskracht: vind vormen om er van te genieten.

Aanbod

Teksten: gebeden voor in de liturgie, liederen,  preken en artikelen. Groepen begeleiden in het schrijven van teksten
Toerusting van pastores op het gebied van  liturgie, spreken, bewegen (de performance kant) en werken met rituelen
Bezinningsdagen voor teams, pastores, vrijwilligers aan de hand van bibiodrama, kunst, gesprek of film
Teambegeleiding zodat mensen in contact komen met de bronnen van waaruit ze leven

Contact
Wilt u contact met Andries Govaart (LinkedIn profiel) of heeft u vragen voor uw organisatie? Mail dan naar info@bezielendesprekers.nl of bel 06 46200281

Profiel
Andries Govaart, (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Andries Govaart was pastor in Arnhem-Zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Inmiddels heeft Andries Govaart een eigen bureau ‘viaVia’, tekst en toerusting voor liturgie, bezinning en begeleiding. Publiceert gebeden, liederen, overwegingen en liturgieën, o.m. bij Gooi en Sticht, Abdij van Berne, Boekencentrum (Zingend Geloven) en KRO/RKK Mediapastoraat. Lees hier de visie van Andries Govaart op de kerkelijke uitvaartliturgie in Nederland.