logo
Anja van der Hart

Anja van der Hart

Door warmte en onverdeelde aandacht oprecht benieuwd naar wat de ander drijft

Aanbod
Lezing over
–     Bijbelse, mystieke, & monastieke spiritualiteit
–     Joodse spiritualiteit (o.a. Martin Buber, Rabbi Rami M. Shapiro)
–     Keltische christelijke spiritualiteit
–     Heling van het gewonde en gekwetste leven, zoals het omgaan met traumagerelateerde dissociatie
–     Rampen en de rol van kerken
–     Diverse maatschappelijke thema’s gerelateerd aan leiderschap en zingeving

Workshop over
–     (Christelijke) spiritualiteit en meditatievormen

–     Joodse spiritualiteit

–     Keltische christelijke spiritualiteit

–     Heling van het gewonde en gekwetste leven

–     Diverse maatschappelijke thema’s gerelateerd aan leiderschap en zingeving (o.a. adoptie)

Discussieleider –     Bovenstaande en andere thema’s

 

Contactgegevens
anjavanderhart@upcmail.nl &|nbsp;055-5417571 | 06 57335919

Profiel
Anja van der Hart (LinkedIn profiel) (1945) heeft deskundigheid opgebouwd op de volgende terreinen:
– Libanon: (20 jaar) betrokken bij opzetten van/leiding geven aan kindertehuis en scholen, internationale conferenties, reizen organiseren voor internationale groepen naar het Midden Oosten.
– Beleidsfunctionaris en genderdeskundige Raad voor de Zending/Commissie Werelddiakonaat N.H. Kerk (nu PKN) (beoordelen van projecten op input, bijdrage en empowerment van vrouwen zowel in de eigen organisatie als ter plekke in o.a. Afrika en Azië.)
– Schiphol – luchthavenpastor (predikant): crisis- en justitiepastoraat, opzetten en organiseren van hulpverlening bij rampen en calamiteiten
– Geestelijk verzorger in ziekenhuis: Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
– Coach & Supervisor, o.a. p&o functionarissen, universitair medewerkers, trainers, predikanten, pastores, maatschappelijk werkenden, specialisten ouderengeneeskunde i.o., huisartsen i.o.
– Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand Apeldoorn – huwelijken
– Tolk-vertaler Engels – Nederlands
– Gastvoorganger in kerkdiensten
– Docent cursus Theologie voor gemeenteleden: vak spiritualiteit
– Cursussen spiritualiteit (christelijke, joodse, Keltische spiritualiteit, etc.)
– Dagvoorzitter: bijv. Kunst uit Geweld, bijeenkomst over huiselijk en seksueel geweld, 5 september 2013, Conferentiecentrum Mennorode – Elspeet  (functie: vice-voorzitter Stichting Kunst uit Geweld)