logo
Maria van Mierlo

Maria van Mierlo

Liefde is het enige

Aanbod
– Lezingen over de vertaalslag van kloosterspiritualiteit naar ons alledaagse leven in de wereld. Een handreiking aan mensen die ernaar verlangen een spiritueel leven te leiden.
– Spreker, dagvoorzitter. De grootste kracht van Maria van Mierlo is hierbij dat ze in deelnemers/luisteraars de bereidheid kan opwekken zich werkelijk te verbinden met het onderwerp.
– Verzorgen van en/of spreken bij uitvaartdiensten.
– Begeleiding van groepen en retraites.
– Persoonlijke geestelijke begeleiding.

Maria van Mierlo is geworteld in de cisterciënzer spiritualiteit en wordt veelal gevraagd om te spreken over monastieke thema’s. Over eenvoud, gebed, nederigheid, deemoed, stilte of arbeid bijvoorbeeld. Of over liefde en vriendschap. Maar wie vindt dat dit evengoed wereldse thema’s zijn, heeft natuurlijk groot gelijk. Het is maar hoe je kijkt…

Contactgegevens
0570-640512 | info@mariavanmierlo.nl | www.mariavanmierlo.nl

Profiel
Maria van Mierlo (LinkedIn profiel) (1962) leeft en werkt vanuit de spiritualiteit van de cisterciënzers. Maria van Mierlo is voorzitter van de Cisterciënzergroep Sion, gelieerd aan abdij Sion in Diepenveen en heeft een tekstbureau in Deventer. Maria van Mierlo spreekt en schrijft voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers, maar altijd vanuit dezelfde bodemloze bron, of die nu benoemd wordt of niet.

In haar werk als spreker en dagvoorzitter is Maria van Mierlo gedegen en professioneel. Maar een bezielende spreker is ze, omdat Maria van Mierlo ruimte durft te bieden aan wat er leeft in de harten van anderen. Zij verstaat de kunst om stem te geven aan wat er in haar toehoorders omgaat op een niveau dat de alledaagsheid ontstijgt. Zo kunnen mensen geraakt worden, of het nu een toespraak betreft, intiem groepswerk of een dagvoorzitterschap voor honderden aanwezigen tegelijk. De inbreng van het publiek neemt Maria van Mierlo daarbij graag mee als onvoorziene, verrassende bouwstenen voor de bijeenkomst. Maria van Mierlo heeft geen eigen programma of agenda, maar stelt zich in dienst van de opdrachtgever. Maria van Mierlo komt niet vertellen hoe het leven ingericht moet worden, maar kijkt samen met luisteraars naar de vragen in de mensen zelf.  Maria van Mierlo heeft de wijsheid niet in pacht, maar zoekt met wie dat wil naar waar ze verborgen ligt.

Achtergrond
Maria van Mierlo is begonnen in de journalistiek en heeft altijd geschreven; aanvankelijk in kranten en tijdschriften, later werd Maria van Mierlo commercieel tekstschrijver en werkte Maria van Mierlo aan boeken (al dan niet van zichzelf), gedichten en liedteksten. Het spreken begon met de eerste aanvraag voor een speech, ergens in de jaren tachtig. Daarna hield het niet meer op. Maria van Mierlo deed MO-A Nederlands en is daarnaast opgeleid tot geestelijk begeleider en vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Meer over Maria van Mierlo op www.mariavanmierlo.nl