logo
Herman Koetsveld en Enis Odaci

Herman Koetsveld en Enis Odaci

Aanbod
Herman Koetsveld en Enis Odaci bieden samen het volgende aan:
– Lezing over islam en christendom, over de veranderende rol van religie in de samenleving, over hoe je ‘taal’ op werk, school en op straat kunt inzetten om wantrouwen en vertrouwen uit te wisselen.
– Workshop over interreligieuze dialoog, het hele spectrum van theologie van islam en christendom, verbindende theologie tussen verschillende Abrahamse tradities en praktische handvaten om in gesprek te blijven met de vreemde, ‘de ander’.
– Discussieleider bij maatschappelijke debatten over cultuur en geloof, in kerk, synagoge en moskee, maar zeker ook in directiekamers, studiecentra en politieke gremia.
– Publicaties voor diverse nieuwe en traditionele media over geloof en maatschappij.

Contactgegevens
Wilt u contact met Herman Koetsveld (LinkedIn profiel) of Enis Odaci of meer informatie over hen? Mail nu naar info@bezielendesprekers.nl of 06 46200281.

Prijsopgave
Wilt u op uw gemak de prijzen van Herman Koetsveld of Enis Odaci als dagvoorzitter of discussieleider doornemen? Vraag hier meer informatie op over Herman Koetsveld of Enis Odaci als discussieleiders.

Profiel
De kracht van Herman Koetsveld en Enis Odaci is de unieke samenwerking door de verbinding van twee tradities en de chemie tussen hen beiden. Deze samenwerking en de onderlinge interactie ervaren mensen als beeld doorbrekend en bevrijdend. Zij zijn er van overtuigd dat zij vanuit verschillende tradities, een christelijke en een islamitische, een bijdrage kunnen leveren aan het wegnemen van wantrouwen in de samenleving. Daarbij speelt het maatschappelijk debat over de plaats van de islam, en daarmee samenhangend, de vraag naar de Nederlandse (christelijke) identiteit een belangrijke rol.

Herman (1959) is theoloog en predikant (PKN) bij de Brongemeente in Hengelo. Hij nam in 2009 stelling tegen de verharding tegen moslims in de samenleving en stelde met 40 predikanten het Manifest van Advent op. Enis (1975) is islamdeskundige en voorzitter van de Stichting Humanislam. Hij haakte aan op Herman’s Manifest van Advent en organiseerde het Convenant van Vertrouwen: een breed ondersteund initiatief waarin vertegenwoordigers van religieuze en niet-religieuze organisaties zich uitspraken tegen wantrouwen in de samenleving.

Inmiddels hebben zij in diverse bijeenkomsten waarbij zij samen optrokken de ervaring opgedaan dat hun samenwerking als uitdagend, beelddoorbrekend en vooral als perspectiefbiedend wordt ervaren. Ook de kritische geluiden zijn er, natuurlijk.

Zij hebben daarom besloten om de inspiratie die zij uit hun samenwerking opdoen breder te delen, en de nieuwe vragen van deze tijd bespreekbaar te maken. Inmiddels hebben zij diverse bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat, via media, lezingen, opinie-bijdragen en radio-interviews.

Klik hier voor Enis Odaci bij het Vermoeden van de IKON. Hier vindt u een film van Koetsveld en Odaci samen, “volwassen idealisme”.