logo
Franck Ploum

Franck Ploum

De bijbelse traditie gaat over jouw leven in deze wereld. 

Aanbod
– Lezingen en inleidingen over diverse religieuze en sociaal-maatschappelijke thema’s
– Retraites (meerdaagse) en bezinningsdagen voor organisaties, groepen, congregaties en parochies
– Themadagen (bijbelse) voor kloostergemeenschappen, congregaties en orden
– Begeleiding van gemeenschappen
– Organisatie en verzorging van bezinningsdagen en stilte weekenden met open inschrijving
-Projectmanagement en projectadvies op gebied van religie, spiritualiteit en mondiale en sociale vraagstukken

Contactgegevens
Wilt u met Franck Ploum (LinkedIn profiel) in contact komen? Bel: 06 46200281 of mail naar info@bezielendesprekers.nl

Profiel
Franck Ploum (1968) zijn interesse en deskundigheid ligt op het snijvlak van bijbelse traditie en actualiteit. Het Groot Verhaal over bevrijding, wegtrekken en opnieuw beginnen, onderlinge solidariteit en een nieuwe wereld van gerechtigheid en mensenrecht, vraagt in elke tijd en context opnieuw om vertaling naar het leven van concrete mensen. Als theoloog en journalist is hij nieuwsgiering hoe mensen en organisaties er in slagen deze vertaalslag concreet te maken en omzetten in bijbels gefundeerd engagement in de samenleving en in deze wereld.

Werkzaamheden
Franck Ploum is directeur van Zinsverband, inspirator van de Ekklesia Breda en directeur/eigenaar van zijn eigen Bureau Mamre. In de periode 2010 – 2014 was hij directeur van De Nieuwe Liefde en Nieuwe Liefde Leerhuis in Amsterdam. Tussen 2007 en 2010 was hij o.a. werkzaam als: landelijk projectleider Maand van de Spiritualiteit, hoofdredacteur Zinweb, hoofdredacteur NieuwW!J, Tevens heeft hij ook projecten gedaan voor NGO Mensen met een Missie, Abdij van Egmond, NGO Solidaridad  en Vrijzinnigen Nederland.

Franck Ploum is tevens auteur van een aantal boeken en maakte in 2013 kans op de Theologie Podiumprijs.