logo
Rawie Sewnath

Rawie Sewnath

De wijzen kwamen uit het Oosten. Als dat waar is, welke van die wijsheden kan ik in het hier en nu bruikbaar maken? 

Aanbod
– Lezing over de waarde van kennis en wijsheden uit het Oosten (vnl. het hindoeïsme) voor het Westen.
– Workshop over het omgaan met mensen uit een andere (lees: Hindoestaanse) cultuur. Hoe slag ik een brug tussen Oost en West?
– Advies over integratievraagstukken &  interculturele advisering.

Contactgegevens
Wilt u contact met Rawie Sewnath (LinkedIn profiel) of meer informatie over hem?
Mail nu naar info@bezielendesprekers.nl of
bel 06 46200281

Profiel
Rawie Sewnath (1969) heeft zeven jaar werkervaring als hindoe geestelijk verzorger bij het Ministerie van Justitie. Vanaf 2005 is hij werkzaam als algemeen geestelijk verzorger met hindoe-identiteit in het Flevoziekenhuis. Rawie Sewnath is voorzitter van de Kring Hindoe Geestelijken en lid van de hindoe-sector binnen de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ). Hij  is regelmatig spreker tijdens interreligieuze en interculturele symposia en congressen. Rawie Sewnath was gastdocent aan de Academie voor Psycho-Sociaal Welzijn te Utrecht (vakgroep Oosterse filosofie). Momenteel studeert hij  aan de Vrije Universiteit, de Master Theology and Religious Studie, specialisatie Spiritual Care met het accent op het hindoeïsme.

Rawie Sewnath heeft zijn middelbare school doorlopen op een christelijke scholengemeenschap. Door jarenlang te werken binnen multireligieuze teams van geestelijk verzorgers en het geven van klinische lessen aan verplegend personeel en medici, heeft Rawie Sewnath in loop van de jaren kennis en expertise opgebouwd als het gaat om integratievraagstukken en hoe de kloof tussen Oosterse en Westerse culturen kan worden overbrugd. Rawie Sewnath heeft de postacademische Klinisch Pastorale Vorming gevolgd met zeven dominees en diverse trainingen op het gebied van interculturalisatie bij Stichting Mondiale Samenleving (SMS).

Rawie Sewnath is al decennia actief binnen de hindoegemeenschap. Hij  heeft een goed beeld  van wat er zoal gebeurt.  Mede door zijn studie aan de Vrije Universiteit is Rawie Sewnath zich gaan realiseren dat veel wat over het hindoeïsme en hindoes geschreven wordt (zowel door hindoes als niet-hindoes), geen adequaat beeld is van de praktische werkelijkheid. Zijn intentie is om hindoes tot nadenken aan te zetten over hun religie en cultuur. Rawie Sewnath heeft daarom de boekjes uitgegeven met titels als Hindoes hebben geen God en Vegetarisme in het hindoeïsme, feit of fabel?   Hij hoopt mede daarmee te komen tot een ‘echte’, zinvolle multiculturele dialoog die zal uitmonden in een geslaagde multiculturele samenleving.

Achtergrond artikelen
– Oude Nederlandse normen en waarden niet meer als maatstaf zien>.
– Mijn visie komt vaak op kritiek te staan>