logo
Colet van der Ven

Colet van der Ven

Door het kwade te analyseren het goede stimuleren

Aanbod
Dagvoorzitter, lezingen, interviews , columns over sociaal-maatschappelijke, filosofisch-levensbeschouwelijke thema’s

Contactgegevens
|colet@coletvanderven.nl|

Profiel
Colet van der Ven (LinkedIn profiel) (1957) studeerde orthopedagogiek.  Na haar studie werkte Colet van der Ven o.a. in een jeugdgevangenis, in een opvanghuis voor drugsverslaafden, en twee jaar als vrijwilligster  met de zusters van moeder Teresa in India en Haïti. In 1985 maakte Colet van der Ven de omslag naar de journalistiek.  Colet van der Ven publiceerde in vrijwel alle landelijke dag- en weekbladen , presenteerde het televisieprogramma  Het Vermoeden en vele radioprogramma’s.  Ook heeft Colet van der Ven een achttal –thematische- interviewbundels op haar naam staan (waaronder Het kwaad), een tijdschriftspecial over de onderkant van de Zuid-Afrikaanse samenleving  en een boek over de doorwerking van  de slavernij in de huidige Curaçaose samenleving.  Als freelance-medewerker van De Nieuwe Liefde leidt Colet van der Ven maandelijks in dat debatcentrum een programma over filosofie.  Sinds 2007 is Colet van der Ven gastspreker in de Dominicusgemeente.

De vraag hoe we ons weerbaar kunnen maken tegen het kwaad loopt als een rode draad door haar leven en werk. Momenteel verkent Colet van der Ven in mini-essays diverse aspecten van het kwaad zoals de rol van de taal, de kracht van het denken, het zondebokfenomeen, de angst voor de barbaren, de gewelddadige massa en morele helderheid.

Colet van der Ven schreef onder andere de volgende boeken:
2011: Slagschaduwen, erfenis van een koloniaal verleden (in samenwerking met fotograaf Adriaan Backer)
2008: En God viel uit de hemel 
2005: Waar hoor je bij -en andere grote vragen
2004: Taal als sleutel