logo
Elly Verblaauw

Elly Verblaauw

Het verbeteren van de wereld begint echt bij jezelf

Aanbod

• Lezing over: Oorspronkelijk leiderschap: duurzaam leiderschap met richting en daadkracht voor deze tijd.

• Lezing over: Leiderschap met als uitgangspunt ‘creating a better future now’. Een zo concreet mogelijke lezing met praktische inzichten.

• Masterclass Leiderschap i.s.m. het Residentie Orkest in Den Haag. Ervaar hoe je de talenten van anderen in een gezamenlijk samenwerken naar een hoger niveau kunt brengen. Welke rol vervul jij daarbij als leider?  Neem kennis van de organisatie van een orkest en bekijk je eigen organisatie eens met andere ogen. Eén ding is zeker: je gaat het daarna anders doen.

• Workshop:  Human Being Management. Uitgangspunt: het leveren van een bijdrage aan een betere, duurzame wereld. Wat betekent dit dan voor personeelsbeleid, voor het motiveren van mensen, voor het inrichten van je organisatie?

• Workshop: Luisteren naar anderen begint bij luisteren naar jezelf. In deze workshop verken je wat dit inhoudt. Je kunt er meteen mee aan de slag.

Contactgegevens          

e.a.verblaauw@hr.nl | 06 50479098   

Profiel
Elly Verblaauw (LinkedIn profiel) (1953) is zingevingsdeskundige/sustainable designer. Elly Verblaauw is vooral bekend van het Zakenfestival in Rotterdam voor ondernemers (2005 en 2006). Elly Verblaauw heeft daar voor een groot publiek verschillende lezingen gegeven: Gaan ondernemen en spiritualiteit samen? Bruto nationaal geluk en rijk zijn wat is dat?

Elly Verblaauw is van oorsprong journaliste en geïnteresseerd in wat mensen beweegt. In de loop van de jaren is daar de belangstelling voor een duurzame wereld bijgekomen.Vanuit die gedachte doet Elly Verblaauw die dingen die binnen haar vermogen liggen; van binnenuit. Elly Verblaauw houdt het persoonlijk en klein. Telkens weer gericht op wat ieder zelf anders kan doen.

In de lessen zingeving en ethiek die Elly Verblaauw geeft in voortgezette opleidingen, laat Elly Verblaauw zien dat het anders kan. Dit is ook voelbaar in haar trainingen, masterclasses en workshops. Elly Verblaauw kan ontroerd raken door elke beweging die voert naar een wereld die hartelijk is. En als het daarvoor nodig is dat harde noten worden gekraakt, dingen gezegd worden zoals ze ook zijn, dan schrikt Elly Verblaauw daarvoor niet terug. Veelvuldig heeft Elly Verblaauw dit proces in teams begeleid. Immers, een diamant heeft schitterende zijdes en soms is wrijving nodig om dit zichtbaar te maken.

Artikel: In Carriere Magazin