logo
Esther van der Zee

Esther van der Zee

Mens en organisatie inspireren om te groeien vanuit creativiteit, eigen kracht en verbondenheid

Aanbod
– lezing over levenslust n.a.v. haar boek “Levenslust, leef met zin!”  Zin hebben is zin geven, door open te staan en het leven te omarmen, door bewust keuzes te maken en het leven richting te geven en door je te verbinden met anderen. De persoonlijke thema’s zijn uitstekend te vertalen naar de werkomgeving waar bevlogenheid (werklust) als voorwaarde geldt voor succes.
– workshops over creativiteit, bevlogenheid & werklust en bezielend leiderschap (inspirerend, authentiek, waarderend en verbinden leiderschap)
– discussieleider en moderator in creativiteitssessies, strategiesessies en andere inspiratie- en innovatie bijeenkomsten

Contactgegevens
Wilt u contact met Esther van der Zee (LinkedIn profiel) of meer informatie over Esther van der Zee? Mail nu naar info@bezielendesprekers.nl

Profiel
Esther van der Zee (1964) gelooft in de eigen kracht van mensen om te leren, te creëren en om keuzes te maken. Mensen kunnen zichzelf en hun toekomst vormgeven. Door je leven bewust richting en zin te geven groei je en kun je de wereld positief beïnvloeden. Hier word je blij van. Zin krijg je door zin te geven dus!
Esther van der Zee werkt zowel voor non-profit organisaties zoals politie, overheid, zorg en onderwijs, als voor het MKB waar zingeving, zakelijkheid, persoonlijk ontwikkeling en leiderschap samenkomen. Dit doet ze met aandacht voor wat mensen beweegt, wie ze in wezen zijn en voor wat hen verbindt. Zo ging het bij een gemeente om diverse communicatietrajecten, voor het MKB om een leiderschapstraining, voor jeugdzorg en GGD om teambuildingssessies en voor provincie faciliteerde ze creatieve brainstormsessies. Ook zet Esther van der Zee organisatieopstellingen in om meer inzicht te krijgen.

Esther van der Zee is bijzonder veelzijdig: ze schrijft, beeldhouwt, schildert en begeleidt mensen en teams in bewustwordings- en veranderprocessen.

Esther van der Zee studeerde sociologie in Wageningen. Vervolgens werkte Esther van der Zee een aantal jaren in Zimbabwe in het onderwijs. In Nederland werkte Esther van der Zee onder meer als loopbaancoach voor langdurig werklozen bij een reintegratiebedrijf en als Programmamanager Jeugd binnen een gemeentelijke organisatie.

Met haar passie voor beeldhouwen zet ze graag creatieve werkvormen in om tot de essentie te komen en via het verbeelden tot inzichten.

In het boek van Esther van der Zee “Levenslust, leef met zin!”(2012) beschrijft Esther van der Zee haar zoektocht naar zingeving aan de hand van persoonlijke verhalen met spirituele diepgang. Thema’s hier zijn: onbevangenheid, eigenaarschap, vertrouwen en verbinden, trauma, veerkracht en heling.