logo
Llewellyn Bogaers

Llewellyn Bogaers

  • Workshop over de veelkleurige Nederlandse identiteit: wat betekent culturele identiteit voor u en mij?
  • Lezing of workshop over markante figuren als Jeroen Bosch, Pieter Bruegel, Erasmus en Luther. Deze bijzondere mensen op de grens van middeleeuwen en vroegmoderne tijd functioneren als spiegel van en voor het heden.
  • Lezing of workshop over ‘barmhartigheid door de eeuwen heen’. Hoe heeft de houding jegens mensen die zorg behoeven zich in Nederland door de eeuwen heen ontwikkeld. En waar zijn we nu?
  • Workshop over sociale cohesie in Nederland. Wat leert onze geschiedenis ons over in- en uitsluitingsprocessen?
  • Workshop over de participatiesamenleving: te beginnen met een verkennend gesprek over wat een zorgzame samenleving voor u betekent. Vervolgens een historische inleiding, gevolgd door weer een gespreksronde.
  • Rondleidingen door Utrecht: de historische kern van Utrecht heeft als kenmerk dat zij een versmelting van eeuwen geschiedenis, stijlen en visies laat zien. Juist deze mengelmoes geeft kleur en eigenheid aan de stad. We kunnen hier de geschiedenis aan den lijve ervaren. Het thema van een rondleiding is  te koppelen aan actuele thema’s als sociale cohesie, zorg, gezondheid, voeding, identiteit (door de eeuwen heen).

Voor wie?

  • Voor mensen voor wie zingeving een thema is.
  • Voor mensen die actuele ontwikkelingen op het gebied van mens en samenleving in hun historische context willen begrijpen.

Contactgegevens
Wilt u contact met Llewellijn Bogaers of meer informatie over haar? Mail nu naar info@bezielendesprekers.nl of bel 06 46200281

Profiel:
Llewellyn Bogaers (1953) is cultuurhistoricus van huis uit. Haar eigen multiculturele en multireligieuze achtergrond vormde de aanzet voor haar onderzoek naar de wortels van de Nederlandse samenleving. Een onderzoekende levenshouding is haar natuur, ‘willen begrijpen’ de rode draad in haar leven. Zij plaatst brandende vragen van nu in een historisch perspectief. Zij deelt haar enorme historische kennis op een interactieve manier en gaat voortdurend de dialoog aan met de toehoorders.
Llewellyn werkt met mensen die professioneel met inburgering, zorgverlening en maatschappelijke vraagstukken te maken hebben én voor mensen die hedendaagse ontwikkelingen op het terrein van politiek, samenleving en religie in zowel hun menselijke als historische context willen begrijpen.
Zij heeft onder andere gewerkt voor de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool InHolland en HOVO-Utrecht.

Een bekende publicatie van haar is: Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600.